گواهی ثبت برند شیدپخت

مخترع و اولین سازنده کباب پز تابشی در ایران و ارائه کننده تجهیزات و ملزومات آشپزخانه تجاری و رستوران