تجهیزات آشپزخانه های صنعتی، رستوران، فست فود، هتل و .. شیدپخت

Commerical Kitchen Equipment, Fast Food Equipment, Hotel & ..

کباب پز های تابشی Radish Commerical barbecue الشواء الفجل
تجهیزات آشپزخانه صنعتی Commerical kitchen equipment معدات المطابخ الصناعية
تجهیزات فست فود
تجهیزات هتلی و تالار پذیرایی